Primære risikoområder og forebyggende foranstaltninger

Nedenfor har vi identificeret de primære risici for vores forretning, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale. I hvert af disse områder træffer vi forebyggende foranstaltninger for at forsøge at reducere disse risici for vores virksomhed. Vi vil fortsætte med at gennemgå og overvåge de skiftende eksterne og interne risici og, hvis det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, ændre vores foranstaltninger i overensstemmelse hermed.

1. Begrænset fri bevægelighed

En begrænsning af varernes frie passage over grænsen mellem Storbritannien og EU kan muligvis give længere leveringstid, hvilket vil påvirke koncernens evne til at opretholde en høj kundeservice.

Forebyggende foranstaltninger:

  • På kort sigt investerer vi yderligere i varer med stor efterspørgsel på tværs af vores europæiske netværk for at mindske påvirkningen af kundeservice grundet potentielle forsinkelser ved grænsen mellem Storbritannien og EU.
  • Vi har haft og har fortsat dialog med vores leverandører og transportører om deres beredskab.
  • Vi har godkendt CFSP (Customs Freight Simplified Procedure), som giver hurtigere frigivelse af varer fra toldvæsenet i lufthavne og toldområder.

2. Tarif- og toldomkostninger

På nuværende tidspunkt, før vi kender detaljerne i en eventuel udtrædelsesaftale og eventuelle gensidige aftaler, er det vanskeligt at vurdere den nøjagtige virkning af tarifferne.

Forebyggende foranstaltninger:

  • Vores internationale distributionsnetværk betyder, at vi arbejder på at mindske risici over tid og fortsat tilbyder vores kunder den høje service, de forventer.
  • På baggrund af vores vurdering mener vi, at langt størstedelen af lagerbeholdningen, der er nødvendig for at opfylde vores EU-kunders behov, med tiden kan indkøbes og opbevares inden for EU efter Storbritanniens udtrædelse. I dette scenarie vil vi forsøge at ændre produktindkøb og forsyningsruter og søge at lagerføre så meget af lagerbeholdningen som muligt direkte på det europæiske fastland.

3. Øget administration

Der kan være øgede krav til indsamling af data, når forsendelser transporteres over grænsen mellem Storbritannien og EU, herunder flere oplysninger til toldangivelser og import-/eksportformularer for hver forsendelse, der sendes til EU. På nuværende tidspunkt, er det vanskeligt at vurdere påvirkingen for varer, der transporteres over grænsen mellem Storbritannien og EU.

Forebyggende foranstaltninger:

  • Vi er i dialog med de relevante myndigheder og fortsætter med at overvåge vejledningen på alle disse områder nøje.
  • For at reducere enhver potentiel stigning i den administrative byrde indfører vi et elektronisk handelssystem forud for Storbritanniens udtrædelse af EU.
  • Vi vil rekruttere og uddanne yderligere ressourcer for at udvide vores eksisterende kvalificerede eksportteams efter behov.
  • Vi vil forsøge at optimere vores produktstrømme på tværs af vores netværk for at minimere varebevægelser over grænsen mellem Storbritannien og EU og dermed minimere de potentielle øgede administrative krav.