Bliver vi klar til Brexit?
Vi har arbejdet på vores Brexit-planer i et stykke tid nu. Fra starten identificerede vi fire risikoområder, og vi etablerede de forholdsregler vi skulle træffe for at afbøde dem. Vi har nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forskellige funktioner som arbejder utrætteligt på at sørge for at vi er så forberedte som vi kan være. Vi er sikre på at vi er så velforberedte som vi kan være baseret op den information vi har, og vi er fleksible og i stand til at tilpasse os eventuelle ændringer som følge af aftalen.

Har vi evalueret vores forsikringspolicer, herunder inklusioner of exklusioner, for at forstå hvordan vi er dækket for påvirkninger som følge af Brexit?
Ja. Der er ikke nogen ændring i vores dækning hos vores forsikringsselskab.

Forudser vi nogen udfordringer relateret til ændringer i kontraktvilkår, intellektuelle ejendomsrettiogheder eller force majeure hvad angår vores forsikring?
Nej

Har vi gennemgået kontrakter i hele vores organisation for at finde vilkår som kan påvirkes af Brexit? Har vi i så fald identificeret risici i relation til finansielle/regulatoriske forpligtelser, udløb eller erstatningskrav relateret til ændringer i lovgivning, henvisninger til EU-lovgivning, kontraktpunkter om væsentlig negativ ændring (MAC), force majeure, værneting, territoriale begrænsninger og specifikke Brexit-klausuler?
Ja, og der er ingen væsentlig indvirkning.

Har vi vurderet effekten af specifikke juridiske ændringer relateret til nye og ændrede efterlevelsesordninger?
Ja

Hvilke kontinuitetsplaner har vores organisation lagt for forsyning af udenlandske komponenter/materialer som kan påvirke de varer/ydelser vi leverer?
Vi har et sikkerhedslager til produktion i et vist antal uger på vores hurtigst omsættende linjer, og vi planlægger at forstørre sikkerhedslagret til disse hurtigt omsættende linjer. Vi fortsætter med at arbejde med vores leverandører om at godkende disses forberedelsesniveau.

Kan dokumentation om fakturaer, pakkelister og eksportdeklarationer rekvireres?
Ja

Er produktets toldnummer (mindst 6 cifre) tydeligt angivet på fakturaerne?
Ja

Er oprindelseslandet tydeligt angivet på fakturaerne og produktemballagen for at sikre at kriterierne for at definere oprindelseslandet efterleves?
Ja

Er eventuelle eksportlicenser tilgængelige?
Ja

Overholder træpakkematerialet de internationale standarder i ISPM15?
Ja

Har vi foretaget en risikovurdering af ændringerne i toldprocessen for både eksport og import efter Brexit?
Ja

Har vi diskuteret mulige forstyrrelser i leveringen af varer med vores udenlandske leverandører?
Ja

Har vi foretaget en vurdering af vores leverandørers parathed og kontinuitetsrisici? Hvad var i så fald det overordnede resultat af vurderingen?
RS har vurderet forsyningskæden og vurderet at leverandørernes parathedsniveau er højt. Desuden forbereder vi os som organisation på det værst tænkelige udfald på følgende områder:
  • Reduceret fri bevægelighed af produkter, varer, tjenesteydelser og mennesker over grænsen mellem Storbritannien og EU
  • Forhøjede toldafgifter på varer som transporteres mellem Storbritannien og EU
  • Forøget administration for at håndtere de nødvendige datastrømme over grænsen
  • Restriktioner på personers bevægelighed kan medføre mangel på arbejdskraft og faglig viden i visse sektorer

Hvilke transportformer bruger vi ved levering?
Vores speditører i Danmark er Post Nord, UPS, DHL Express og DHL Freight

Kan vi oplyse HS-koder, oprindelsesland, afsendelsesland og vægt for alle varer, og kan vi bekræfte at vi har ressopurcerne til at gøre dette ved tilbudsgivning?
Ja, vi kan oplyse denne information.