Føde- og drikkevareproduktion

Det kan være tidskrævende og dyrt ikke at overholde de nationale sikkerheds- og kvalitetsstandarder inden for fødevareproduktion.  Fra sensorer til fødevaresikre rengøringsmidler, fra beskyttelsesbeklædning til vedligeholdelsesprodukter, der kan anvendes i forbindelse med fødevarer. Læs videre og se specialiserede produktløsninger og komponenter, der er udviklet til føde- og drikkevareproduktion.

Automation i fødevareindustrien

Industriel automation på fabrikker, der producerer føde- og drikkevarer kan gøre hele forskellen mellem succes eller fiasko.

Automatisering i fødevareindustrien må nødvendigvis:

 • overholde lokal lovgivning
 • hurtigt kunne omstilles fra en produktionsserie til en anden
 • hurtigst muligt indstille til den rette fødevareforarbejdning

SICK inspector visionsensorer

SICK tilbyder et stærkt udvalg af visionsensorer med et komplet værktøjssæt til inspektion, positionering, måling og registrering - alt efter hvad du har behov for.
Den nye SICK I40 visionsensor giver en intelligent visionsløsning i et brugervenligt sensorhus. Visionssensoren har funktioner til at udføre inspektion ved høj hastighed, som omfatter lokaliserings- og positioneringsværktøj, samt kantdetektering og mønster-matchende funktioner. Alt dette samtidig i VGA-opløsning og lagring af data og billeder via kommunikations-standardprotokoller.

 • Højhastigheds-positionering, -inspektion og -måling
 • Kraftigt “object locator”-værktøj, uafhængig at position, rotation og målestoksforhold
 • Unikt hus, der supportere udskifteligt og forskelligt optisk tilbehør
 • Enkel trin-for-trin-konfiguration i PC inklusiv emulatorfunktion
 • Let anvendelige interfaces
 • Fleksible maskine og HMI-design interfaces


Personlig sikkerhed inden for fødevareproduktion

3M personligt beskyttelsesudstyr til føde- og drikkevareindustrien

3M er kendt for deres kontinuerlige innovation af beskyttelsesudstyr for at sikre ansatte i føde- og drikkevareindustrien, herunder bl.a. de sidste nye høre- og åndedrætsværn.

- Læs hvordan 3M™ PELTOR™ kommunikations-headset beskytter hørelsen og samtidig forbedrer produktiviteten
- Vælg beskyttelsesbriller til værn mod luftbårne partikler, kemikalier, UV-lys og opløsningsmidler
- Vælg fra et udvalg af engangs-, genbrugs- og motordrevne åndedrætsværnAnlægsvedligeholdelse og hygiejne

Kontamineringskontrol med MRO-kemikalier

Hvad er "kontamineringskontrol' og HACCP?

Føde- og drikkevarebranchen er sikrere end nogensinde før. Det skyldes især auditering hos supermarkeder og tredjeparter, der har til formål at sikre kundernes sikkerhed ved at minimere almindelige kontamineringsrisici:

 • Biologiske farer – f.eks. bakterier
 • Fysiske farer – fremmedlegemer, herunder plast eller metal fra emballager eller maskiner
 • Kemiske farer – f.eks. rengøringskemikalier og pesticider
 • Allergifarer – specificeret i Bilag IIIA til Direktiv 2007/68 /EC

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er en branchestandard med et syvpunktssystem, som bruges til at identificere, vurdere og vægte produktionsrisici og identificere kontrolpunkter, der reducerer farens omfang. Det understøttes af overvågning og målinger, og mange føde- og drikkevareproducenter vil have en særligt udpeget person eller et team, der tager sig af HACCP-auditeringsprogrammet.

Hvad er et vedligeholdelseskemikalie af "fødevarekvalitet"?"

”Fødevarekvalitet" anvendes ofte som betegnelse i forbindelse med MRO-kemikalier og anerkendes generelt som de produkter, der er formuleret ud fra et begrænset sæt af ingredienser og er registreret i den globale organisation NSF (National Sanitation Foundation, NSF.org), og som er tildelt kategorikoder. Disse kategorikoder angiver specifikt, hvor og hvordan produktet må anvendes i produktionsanlægget.

Vedligeholdelseskemikalier, den glemte helt?

Uden de korrekte vedligeholdelseskemikalier vil dyrt udstyr svigte, og produktionslinjens effektivitet vil blive reduceret markant. Alligevel overses vedligeholdelseskemikalier (MRO) som f.eks. smøremidler, affedtningsmidler og aftørringsservietter ofte som en fast del af ingeniørens og teknikerens værktøjskasse. De omtales også specifikt i BRC's auditeringsretningslinjer, udgave nr. 7, samt i mange andre revisioner. Derfor bør kemiske vedligeholdelsesprodukter have en central placering i HACCP-vedligeholdelsesaudit for at sikre afdelingens overholdelse af standarden.Forbrugsvarer til vedligeholdelse

Kabelbindere med metal - løsning til fødevareindustrien fra HellermannTyton

HellermannTytons serie med metalindhold er kabelbindere, der er designet specifikt til føde- og medicinalvareindustrien. På grund af det tilsatte metalpigment kan selv små afklippede dele af kabelbinderen detekteres med standard metaldetektorudstyr.
Kabelbindernes blå farve hjælper med visuel registrering og reducerer risikoen for kontaminering betydeligt, hvilket gør dem idelle til installation af kabler i og omkring fødevareproduktionsprocessen.

Flere værdsatte services