Den nye generation Pi laptop

Som inspirerer opfindere og udviklere til at søge morgendagens
viden for at skabe deres fremtid - i dag.

Se mere her