Seneste søgninger
  esg-banner

  ANSVARLIG FORRETNINGSFØRELSE

  I takt med at vi vokser, er det vigtigt, at vi gør det på en ansvarlig måde. Vores stærke tilgang til ledelse, etik og compliance sikrer, at vi gør det rigtige i alt, hvad vi gør, både i vores direkte forretning og i den globale værdikæde, så vi forbliver en pålidelig og gennemsigtig partner for vores interessenter.

  Vores 2030-mål

  Ud over vores direkte forretning er vi forpligtet til at hæve miljømæssige og etiske standarder i hele vores forsyningskæde gennem vores ansvarlige indkøbstilgang og ESG-leverandørhandlingsplan. Vi har indbygget ESG-relaterede mål i vores belønningsprogram for medarbejdere på alle niveauer og i alle geografiske områder, og vi evaluerer også vores leverandører i forhold til vores høje etiske og miljømæssige standarder.

  Af medarbejderne havde deres årlige incitament afstemt efter koncernens CO2-reduktion i 2022/23

  Af leverandører har et EcoVadis-medlemskab

  Bæredygtighedsrelateret lån til fremme af ESG-tiltag

  Vores 2030-tiltag

  Vores netværk i forsyningskæden er det sted, hvor vi har størst mulighed for at skabe forandring - fra at tilbyde bæredygtige produkt- og serviceløsninger til at optimere vores logistiknetværk og arbejde for at sikre en ansvarlig forsyningskæde og indkøbspraksis.

  Cirkulær forsyningskæde

  For at øge genanvendelsen af emballage i vores forsyningskæde udskifter vi træ- og papemballagepaller med genanvendelige, returnerbare øko-bakker til produkttransporter mellem vores europæiske afdelinger. Økobakker har en længere levetid end træpaller, som skal repareres oftere.

  Diversificering af vores forsyningskæde

  Vi tror på, at mangfoldighed og inklusion i vores virksomhed fører til større innovation og bedre beslutningstagning. Det sikrer også, at vi kan rekruttere og fastholde de bedste talenter i vores branche. Vi har sat specifikke mål for mangfoldighed for at sikre, at vores team afspejler de samfund, vi er en del af, ved at arbejde hen imod, at 40 % af vores ledere skal være kvinder og 25 % etnisk mangfoldige inden 2030.