Seneste søgninger

  Kvalitet og certificering

  Vi har fokus på kvalitet!

  RS Components A/S bestræber sig på at overholde alle kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og sikkerhedskrav, import-og eksportregler samt markedsførings- og anvendelsesbegrænsninger i hele vores organisation.

  Vores kvalitetssystem er repræsenteret i alle afdelinger, som direkte eller indirekte har indflydelse på vores service til vores kunder.

  Vores håndtering, oplagring og transport af produkter foregår på en sikker måde. Dette omfatter indkøb, emballering, mærkning, eventuel bortskaffelse samt databaser og filer over produkterne.

  Vi har en åben dialog både med ansatte og interessenter. Vi sikrer den nødvendige viden og kompetence hos alle ansatte og opfordrer til aktiv deltagelse i emner omkring kvalitet, miljø, sikkerhed og sundhed.

  RS Skandinavien er certificeret i ISO 9001:2015. Vi arbejder efter retningslinjer og krav indenfor miljø.

  Vi er godkendt og kontrolleres løbende af Fødevarestyrelsen hvad angår produkter til fremstilling af levnedsmidler. Se den seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen her: