Seneste søgninger
  Seven Key Products Article

  Syv nøgleproduktkategorier til forbedring af fremstillingsprocesser i fødevareindustrien

  Essentielle produktkategorier, der kan hjælpe fødevareproducenter til at opnå deres målsætninger for fødevaresikkerhed.

  INTRODUKTION

  Fødevare- og drikkevareindustrien er en af Europas største fremstillingssektorer med hensyn til jobs og produktionsværdi. Det anslås, at der er cirka 290.000 virksomheder, der beskæftiger over 4,2 millioner medarbejdere og genererer en årlig omsætning på over 1 trillion euro.

  Men nutidens producenter er i stigende grad nødt til at opfylde krav om forbedret sikkerhed og bæredygtighed, samtidig med at de skal overholde strenge lovkrav og tage højde for stigende omkostninger.

  Heldigvis er der talrige løsninger til tilgængelige og økonomiske forbedringer. Teknologier som f.eks. sensorer, industriel styring, kabinetter, PLC'er og HMI'er, elmotorer og bevægelsesstyring, pneumatik og hydraulik samt ledninger og kabler hjælper producenterne med at udnytte den stigende tendens til automatisering, som kan forbedre produktkvaliteten, spare tid og penge og holde omkostningerne nede. Alt imens bæredygtigheden fremmes, hvilket igen kan reducere omkostningerne til energi og madspild for at styrke konkurrenceevnen. 

  1. Sensorer

  Der er flere typer sensorer, der kan hjælpe producenter med at nå deres mål for fødevaresikkerhed, procesforbedringer og bæredygtighed.

  Nærhedssensorer detekterer tilstedeværelsen af nærliggende genstande uden nogen fysisk kontakt, hvilket reducerer kompleksiteten i fødevareproduktionszonens hygiejne- og rengøringskrav. Vi har varianter, der er egnede til brug under fugtige forhold og et bredt spænd i temperaturområdet.

  Tryksensorer måler trykket i væsker eller gasser og kan bruges til at regulere mælketanke på mælkebedrifter og gæringstanke i bryggerier samt til at udlede tryk fra membranpumper og steriliseringsudstyr. På grund af fødevareindustriens strenge krav til sikkerhed og hygiejne skal tryksensorer være nøjagtige, pålidelige, robuste nok til at modstå høje steriliseringstemperaturer og designet uden huller så rengøring og sterilisering kan fortages på stedet.

  Niveausensorer og switche overvåger og hjælper med at regulere niveauerne af frit flydende stoffer, såsom væsker, pulvere og pastaer, i indesluttede rum, såsom siloer og kar, og de kan hjælpe producenter med at nå bæredygtighedsmål ved at spare på råmaterialer, vand, energi, og arbejdskraft.

  Andre væsentlige typer omfatter fotoelektriske, temperatur-, visions- og flowsensorer.

  2. Industriel styring

  Industriel styring omfatter alle de forskellige enheder, systemer og netværk, der bruges til at automatisere og på anden vis administrere industrielle processer. Det omfatter produkter som kontaktorer, tællere, timere og sikkerhedsafbrydere til panelinstrumenter, maskinbeskyttelse og maskinsikkerhedsudstyr, specialiseret automatisering, niveau-, sikkerheds- og temperaturregulatorer og endda robotter.

  Disse typer produkter kan styre hastigheden af transportbånd eller pakkeprocesser for at maksimere driftseffektiviteten og automatisk lukke maskiner for at beskytte mod personskade eller beskadigelse af udstyr.

  Industrielle styringsprodukter kan være hurtige og nemme at sætte op, hvilket reducerer installationsomkostningerne og giver præcis styring med en hurtig prøveudtagningsperiode, hvilket sikrer nøjagtige og fleksible styringsmuligheder.

  Temperaturregulatorer måler termoelementets temperatur, sammenligner det med udgangspunktet og beregner den tid, et varmelegeme skal køre for at holde en konstant temperatur. De bruges blandt andet til industrielle ovne og understøtter energibesparelser og bæredygtighedsmål.

  3. Kabinetter

  Kabinetter er en anden væsentlig kategori af løsninger til fødevareproduktion. Disse produkter giver kritisk beskyttelse til de forskellige elektroniske enheder, der indgår i industrielle styringssystemer, herunder kabler og ledninger, stik, ventilatorer og PCB'er.

  Kabinetter designet til fødevareindustri er ofte konstrueret til at modstå afvaskninger under højtryk og minustemperaturer, modstå bakterievækst og kemisk absorption og forhindre korrosion som følge af hyppig rengøring og desinficering. Mange har også strømlinede hygiejniske designs, der forhindrer væsker i at samle sig på kabinettet og bakterier i at trives i afkroge.

  4. PLC'ere and HMI'ere 

  PLC'er bruges til at styre elektromekaniske processer i automatiserede produktionssystemer. Sensorer sender PLC'er oplysninger om systemforhold, og PLC'er bruger disse sensordata til at transmittere programmerede svar til enheder som f.eks. pumper, varmelegemer og aktuatorer, som direkte kan påvirke den automatiserede proces.

  HMI'er giver operatører mulighed for at styre systemer gennem en skærminterface, der visuelt repræsenterer den proces, der styres, og kan hente input- og outputoplysninger med et par tryk på skærmen.

  Begge enhedstyper er afgørende for at kunne opgradere ældre systemer til fødevarefremstilling og emballering og kan hjælpe producenter med at integrere digitalisering og automatisering, så kvaliteten forbedres, og der spares tid og omkostninger.

  5. Motorer & motorstyring

  Motorer og motorstyring går hånd i hånd. Industrielle motorer bruges til at konvertere elektrisk strøm til den mekaniske effekt, der kræves for at køre applikationer, herunder transportbånd, pumper og luftbevægende systemer, mens motorstyring hjælper med at styre motorer ved at justere deres retning (dvs. fremad eller baglæns), regulere deres hastighed og drejningsmoment og beskytte dem mod elektriske fejl.

  Motorer og motorstyring bruges overalt i processer til føde- og drikkevareproduktion samt emballering. Så de skal muligvis være vandtætte og klar til afvaskning afhængigt af fødevareproduktionszonen.

  6. Pneumatik & hydraulik

  Pneumatik og hydraulik er en sikker, alsidig og omkostningseffektiv måde at drive en lang række systemer på. Pneumatiske systemer bruger flowet og trykket fra luft eller komprimerede gasser til at drive automatiseret udstyr, og fordi de drives af luft eller gasser i stedet for olier eller farlige væsker, kan de også hjælpe føde- og drikkevareproducenter med at nå deres bæredygtighedsmål.

  7. Kabler og ledninger

  Kabler og ledninger er vitale elementer i enhver maskininstallation, og når de anvendes i fødevareindustrien, skal de overholde strenge hygiejnebestemmelser, være robuste nok til at modstå farer, herunder ætsende og aggressive rengørings- og desinfektionsmidler, ekstreme temperaturer og vandindtrængning og kunne modstå bioolier, fedtstoffer samt frugt- og mælkesyre.

  Mange førende leverandører tilbyder en række lednings- og kabelløsninger, der er optimeret til at tilfredsstille disse og andre hygiejne- og sikkerhedskrav, og det samme gælder kabelhåndteringsløsninger som f.eks. kabelbindere, installationsværktøj, kabelbeskyttelsessystemer og kabelidentifikation.

  Indkøbsløsninger til fødevareindustrien

  RS tilbyder et omfattende udvalg af produkter fra brancheførende leverandører og tilbyder løsninger til hele produktionsprocessen. Vores store udvalg af produkter byder på mere end 780.000 lager- og leveringsklare komponenter.

  Vores produktkategorier omfatter sensorer, industriel styring, kabinetter, PLC'er og HMI'er, motorer og motorstyring, pneumatik, håndtering og emballage, kabler og ledninger samt produkter til forebyggende vedligeholdelse, og vedligeholdelse af anlæg.

  Vores team har den tekniske ekspertise til at hjælpe dig med at finde produkter til at nå dine mål for operationel effektivitet og bæredygtighed. For hjælp til at identificere og implementere produkter til fødevareindustrien, der er optimeret til at hjælpe dig med dine udfordringer og nå dine mål, bedes du kontakte din lokale RS tekniske support.

  Artiklen er skrevet af Alicia Keene

  Category Marketing Manager hos RS.