Seneste søgninger
  The Rise of Vertical Farming

  Indførelsen af vertikalt landbrug

  INTRODUKTION

  Landbrugssektoren har altid været på forkant med ny teknologi, omfavnet forandringer og i mange tilfælde vist vejen for andre industrier.

  Den industrielle revolution og indførelsen af maskiner, der aflastede det arbejdskraftintensive arbejde, var enorm for landbruget og gjorde det muligt at udføre arbejdet hurtigere end med tidligere metoder. Indførelsen af gødning i kommerciel skala understøttede yderligere behovet for at øge fødevareproduktionen og dermed støtte den voksende verdensbefolkning, og for nylig har innovationer inden for automatiserede maskiner, droner og kunstig belysning forbedret effektiviteten og kvalitetskontrollen.

  Men med nogle globale organisationer, der forudsiger, at verdens befolkning vil stige yderligere til omkring 9,7 milliarder i 2050 (en stigning på over 1,7 milliarder i forhold til 2023), en leveomkostningskrise og problemer med forsyningskæden – har behovet for at producere flere fødevarer aldrig været større.

  At plante ideen

  Ideen om vertikalt landbrug er ikke ny, den blev første gang foreslået tilbage i 1999 af Dickson Despommier, professor i offentlig og miljømæssig sundhed ved Columbia University. Sammen med sine studerende udviklede han et design til et skyskraberlandbrug, som, de mente, kunne brødføde omkring 50.000 mennesker.

  Over to årtier senere er dette design aldrig blevet bygget, men idéen var blevet plantet, og visionen om vertikalt landbrug var nu fast forankret hos mange innovatører, landmænd og landbrugsspecialister.

  **Toppen af afgrøderne **

  En af fordelene ved vertikalt landbrug er det øgede udbytte af afgrøder, som man kan generere fra betydeligt mindre jord, hvilket ganske enkelt betyder, at man kan dyrke mere med mindre.

  Det har også en miljømæssig fordel, for ved at bruge mindre jord er der brug for færre ressourcer til at dyrke afgrøderne, der bruges færre maskiner, og der er færre forstyrrelser for jorden, planterne og dyrene, der bor der.

  På grund af afgrødernes placering indendørs er der desuden langt færre forstyrrelser af afgrøderne fra vejret – hvilket giver et større samlet udbytte og en mere ensartet kvalitet.

  Alene dette betyder, at afgrøderne kan plantes, plejes og høstes 365 dage om året på grund af de kontrollerede miljøer og uafhængigheden af årstider og vejr.

  Et tidligt forsøg med et vertikalt landbrug i et projekt i Skotland formåede at få træplanter til at vokse 6 gange hurtigere, end hvad man ville forvente i et traditionelt udendørs miljø.

  **Det vokser **

  På trods af fordelene har vertikalt landbrug været lidt af en langsom starter. Ifølge Financial Times er der i 2020 kun omkring 74 hektar operationel vertikal landbrugsjord i verden.

  USA fører i øjeblikket an med over 2.000 landbrug, og Asien øger også sin brug af denne praksis med over 200 landbrug alene i Japan.

  I Europa er ambitionerne voksende. Nogle af de førende virksomheder, der investerer i vertikale landbrug, har base i Tyskland, Holland og Skandinavien. I Danmark tages der initiativ til at etablere et vertikalt landbrug, der kan producere over 1.000 tons grøntsager om året.

  Vertikalt landbrug er efter alt at dømme en god forretning, og det bevæger sig kun én vej: Opad. Markedet anslås i øjeblikket til at være 5,1 milliarder USD værd i 2023 og forventes at nå 15,3 milliarder i 2028, hvilket er en stigning på 10,2 milliarder på bare 5 år.

  Ricisi vs. fordele

  Vertikalt landbrug er dog ikke uden sine egne unikke risici og udfordringer.

  For det første kræver det en betydelig startinvestering. Det er langt fra billigt at starte et vertikalt landbrug, og et estimat viser, at det kan koste over 100 millioner dollars at få et 60 hektar stort landbrug op at køre.

  En anden udfordring er energiomkostningerne, som, vi alle ved, er steget voldsomt på det seneste. Det kan bremse skalerbarheden og forringe rentabiliteten. Som følge heraf har flere store globale virksomheder taget skridt til at reducere deres aktiviteter eller flytte dem til andre steder, hvor vand- og energiomkostningerne er meget lavere.

  Tæt forbundet med dette er miljøfaktoren. Vertikalt landbrug er meget afhængig af kunstig belysning og har derfor et energiforbrug, der er højere end gennemsnittet i forhold til traditionelle drivhuse.

  LED der blive lys

  Mange virksomheder har efterfølgende vendt deres opmærksomhed mod LED-belysning med det formål at bruge mindre elektricitet, hvilket resulterer i lavere driftsomkostninger og en reduktion i CO2-udledningen.

  Investeringen i LED-lyssystemer kan generelt være 2-4 gange højere end højtryksnatriumdamplamper – men afkastet af investeringen i LED-baseret belysning kan opnås efter blot 12-24 måneder, hvilket gør dem mere omkostningseffektive i det lange løb.

  Hvordan kan RS hjælpe?

  Ud over et bredt udvalg af LED-lys, der er ideelle til vertikalt landbrug, kan vi også hjælpe din virksomhed med energistyring og samarbejde med dig om at gennemgå og forbedre, hvordan og hvor du bruger mest energi. Belysning er kun begyndelsen

  Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan RS kan hjælpe dig, så kontakt din lokale account manager for at tale om energistyring og vores andre værdiskabende løsninger.