Vores certificeringer

Vi hjælper dig med at opnå dine kvalitetsmål

Ved at justere vores forretningsprocesser efter de krav, der er anført i de følgende standarder, er vi i stand til at forsikre vores kunder om vores evne til at levere uovertrufne serviceniveauer og produktkvalitet.

Vores kvalitetssystem dækker alle aktiviteter, der påvirker den tjeneste vi tilbyder vores kunder, og er fuldstændig indarbejdet i vores generelle virksomhedsledelse. Det sikrer, at vi opretholder følgende principper:

  • Vi kommunikerer med og lytter til vores kunder
  • Vi er proaktive og forudser kundernes behov og forventninger
  • Vi sikrer vores kunder og os selv ved at overholde love og bestemmelser
  • Vi giver oplysninger om marketing, tekniske spørgsmål og support, der er lette at få adgang til og lette at forstå
  • Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores arbejdsprocesser, produkter og tjenester til gavn for vores kunder

Som en førende distributør af elektroniske komponenter forstår RS vigtigheden af at opretholde effektive ESD-kontroller. Virksomheden er registreret iht. ESD-kontrolstandarden ANSI/ESD S20.20 – et resultat, der er anerkendt af Electrostatic Discharge Association. Derudover lever RS også op til den parallelle europæiske standard EN61340-5-1.

ISO 9001:2015
Den førende styringsstandard for virksomheder, der handler på business-to-business-basis.

ISO 14001:2015
Verificerer, at virksomhederne anvender et effektivt miljøstyringssystem, der er rettet mod at understøtte beskyttelse af miljøet og forebygge forurening.

ISO45001:2018
Specificerer kravene til et arbejdsmiljø- og sikkerhedsledelsessystem. Overholdelse af denne standard har sat RS i stand til at styre risici og forbedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

ESD S20.20:2014 
Angiver kravene til udarbejdelse, etablering og opretholdelse af et effektivt styringsprogram for den elektrostatiske afladning.

RoHS Trusted Kitemark
Tildeles virksomheder, der kan påvise deres evne til at overholde RoHS-direktivet.

ISO 17025:2017 
En international standard, der fastsætter kompetencekravene til test- og kalibreringslaboratorier.

RISQS 
Kvalifikationsordningen for leverandører til den britiske jernbaneindustri giver en enkelt fælles registrerings-, kvalificerings- og revisionsproces.

CEMARS 
Godkendt af miljøagenturet som en standard for udledning af CO2. Det er verdens første internationalt akkrediterede certificeringsordning for drivhusgasser (ISO 14065), der dækker seks anerkendte emissioner af drivhusgasser: varme, damp, forretningsrejser, fragt, vand og lossepladsaffald.

REACH 
RS har Reach deklaration på produkter, hvor det kræves. Se her for yderligere information.