Seneste søgninger

  Vilkår for brug af hjemmesider

  Dette fastlægger vilkårene mellem dig og os, under hvilke du besøger vores hjemmeside dk.rs-online.com/web/ samt den mobile version af denne hjemmeside dk.rs-online.com/mobile/ (herefter "vores hjemmesider"). Disse vilkår gælder for alle brugere af og besøgende på vores hjemmesider.

  Din brug af vores hjemmesider betyder, at du accepterer og indvilliger i at overholde alle disse vilkår, som supplerer vores betingelser for brug af hjemmesider.

  1. Forbudte anvendelser

  Du må kun bruge vores hjemmesider til lovlige formål. Du må ikke bruge vores hjemmesider:

  • På nogen måde, der er i modstrid med gældende lokale, nationale eller internationale regler eller love
  • På nogen måde, der er ulovlig eller svigagtig eller har ulovlige eller svigagtige formål eller virkninger
  • Med det formål at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde
  • Til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, der ikke overholder vores indholdsstandarder
  • Til at udsende eller formidle afsendelse af uopfordrede eller uautoriserede annoncer eller reklamemateriale eller enhver anden form for lignende henvendelser (spam)
  • Til bevidst at overføre data, sende eller overføre materiale, der indeholder virus, trojanske heste, orme, time-bombs, tastetryksregistrering, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkode, der er designet til at påvirke funktionen af computersoftware eller -hardware negativt

  2. Interaktive tjenester

  Vi kan fra tid til anden levere interaktive tjenester på vores hjemmesider, herunder live-chat (interaktive tjenester).

  Hvis vi leverer interaktive tjenester, vil vi give dig klare oplysninger om den type tjeneste, der tilbydes, om den er modereret, og hvilken form for moderation der bruges (herunder om den udføres af personer eller teknologi).

  Vi vil gøre vores bedste for at vurdere eventuelle risici fra tredjeparter for brugere (og især for børn), når de bruger interaktive tjenester, der leveres på vores hjemmesider, og vi beslutter i hvert enkelt tilfælde, om det er hensigtsmæssigt at bruge moderation i den relevante tjeneste (herunder hvilken type moderation, der skal bruges) på baggrund af disse risici. Vi er dog ikke forpligtet til at føre tilsyn med, overvåge eller moderere de interaktive tjenester, vi leverer på vores hjemmesider, og vi fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for tab eller skader som følge af, at en bruger anvender de interaktive tjenester i strid med vores indholdsstandarder, uanset om tjenesten er modereret eller ej.

  Mindreåriges brug af vores interaktive tjenester er underlagt samtykke fra deres forælder eller værge. Vi informerer forældre, der tillader deres børn at bruge en interaktiv tjeneste, om at det er vigtigt, at de taler med deres børn om onlinesikkerhed, da moderation ikke giver 100 % sikkerhed. Mindreårige, der bruger en interaktiv tjeneste, skal gøres opmærksom på de potentielle risici, de udsættes for.

  Hvis vi moderer en interaktiv tjeneste, vil vi normalt give dig en måde at kontakte moderatoren på, hvis der opstår bekymringer eller problemer.

  3. Indholdsstandarder

  Disse indholdsstandarder gælder for alle materialer, som du bidrager med til vores hjemmesider (bidrag) og for alle interaktive tjenester, der knytter sig til dette.

  Du skal overholde hensigten med og ordlyden i de følgende standarder. Standarderne gælder for alle dele af ethvert bidrag samt for bidraget i sin helhed.

  Bidrag skal:

  • Være nøjagtige (hvis de fremsætter fakta)
  • Være ærlige (hvis de fremsætter synspunkter)
  • Overholde gældende lov i Danmark og et hvilket som helst land, hvor de afsendes/opslås fra

  Bidragene må ikke:

  • Indeholde materiale, som er ærekrænkende for andre
  • Indeholde materiale, der er obskønt, stødende, hadefuldt eller provokerende
  • Fremme seksuelt eksplicit materiale
  • Fremme vold
  • Fremme diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder
  • Krænke ophavsret, databaserettigheder eller varemærker tilhørende andre
  • Kunne vildlede andre
  • Udgøre et brud på nogen lovmæssig forpligtelse over for en tredjepart, f.eks. en kontraktlig forpligtelse eller en fortrolighedsforpligtelse
  • Fremme ulovlig aktivitet
  • True, misbruge eller krænke andres privatliv eller forårsage irritation, gene eller unødig ængstelse
  • Kunne chikanere, chokere, ængste eller genere andre
  • Bruges til at udgive sig for en anden person eller forvanske din identitet eller tilknytning til andre
  • Give indtryk af, at de kommer fra os, hvis det ikke er tilfældet
  • Opfordre til, promovere eller bidrage til nogen form for ulovlig handling såsom (kun som eksempel) krænkelse af ophavsret eller computermisbrug

  RS ønsker ikke at modtage fortrolige eller navnebeskyttede oplysninger via hjemmesiderne. Ved at sende RS enhver form for materialer, bemærkninger, forslag, idéer, grafik eller andre oplysninger via hjemmesiderne (herunder, uden begrænsning, ved at bruge enhver af de kontaktmetoder til RS, som vises på hjemmesiderne) giver du RS en ubegrænset, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig og royaltyfri licens til at bruge, reproducere, vise, udføre, ændre, udsende og distribuere sådanne materialer (som beskrevet), og du accepterer også, at RS har fuld frihed til at bruge alle former for idéer, koncepter, viden eller teknikker, som du sender RS, til ethvert formål. Men medmindre vi beder om din tilladelse til eller informerer dig på forhånd om, at materialer eller oplysninger, du har indsendt til en bestemt del af hjemmesiderne, vil blive offentliggjort med dit navn angivet på det eller på anden måde anvendt, eller hvor vi er forpligtet til dette ved lov, vil vi ikke offentliggøre dit navn eller på anden måde offentliggøre, at du har indsendt materiale eller oplysninger til os.

  4. Suspendering og ophævelse

  Vi vil efter eget skøn afgøre, om der er sket overtrædelser af disse vilkår via din brug af vores hjemmesider. Hvis der er sket en overtrædelse af vilkårene, kan vi træffe de foranstaltninger, som vi anser for passende.

  Manglende overholdelse af disse vilkår udgør en væsentlig misligholdelse af de brugsvilkår, som din tilladelse til at bruge vores hjemmesider er underlagt, og det kan medføre, at vi iværksætter alle eller nogle af de følgende handlinger:

  • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent inddragelse af din ret til at bruge vores hjemmeside
  • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af eventuelle opslag eller materiale, du har uploadet på vores hjemmeside
  • Udsendelse af en advarsel til dig
  • Retsforfølgelse af dig for refusion af alle omkostninger med henblik på erstatning (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som følge af misligholdelsen
  • Yderligere retlige skridt mod dig
  • Videregivelse af sådanne oplysninger til retshåndhævende myndigheder i det omfang, som vi med rimelighed mener er nødvendigt

  Vi fralægger os ansvaret for handlinger, der udføres som reaktion på overtrædelser af disse vilkår. De reaktioner, der er beskrevet i disse vilkår, er ikke begrænsende, og vi kan træffe andre foranstaltninger, som vi med rimelighed anser for passende.

  5. Ændringer i vilkår for brug af hjemmesider

  Vi kan når som helst revidere disse vilkår ved at ændre denne side. Du forventes at kontrollere denne side fra tid til anden for at blive opmærksom på eventuelle ændringer, vi foretager, da de er juridisk bindende for dig. Nogle af bestemmelserne i disse vilkår kan også blive afløst af bestemmelser eller meddelelser, der offentliggøres andetsteds på vores hjemmeside.

  6. Anmeldelser, kommentarer, kommunikation og andet indhold

  Tak for din interesse for at skrive en kundeanmeldelse. Disse anmeldelser hjælper andre kunder med at træffe mere velinformerede købsbeslutninger. Vi mener, at vores kunder er de bedste til at vurdere vores produkter. Vi værdsætter dine meninger, da de vil hjælpe andre. Hvis du vil skrive en anmeldelse, skal du være registreret.

  Når du skriver din anmeldelse, bedes du overveje følgende retningslinjer:

  • Giv din anmeldelse et navn
  • Din anmeldelse skal være baseret på din oplevelse af at eje produktet og forklare, hvad du synes godt om eller ikke kunne lide ved det og hvorfor. Anmeld kun produkter, du har købt
  • Din anmeldelse skal handle om produktet og dine egne erfaringer med brugen af det, dets funktioner, egenskaber og ydeevne, og ikke om oplevelser i forbindelse med køb eller levering
  • Brug ikke STORE BOGSTAVER med undtagelse af normal retskrivning
  • Hav fokus på oplysninger, som du tror kan hjælpe andre med at beslutte, om de skal købe produktet
  • Sørg for, at du fuldt ud overholder alle retningslinjer
  • RS redigerer ikke ord eller sætninger – enhver anmeldelse, der indeholder den mindste mængde af uacceptabelt indhold, vil blive afvist og vil ikke blive vist på hjemmesiden

  Begrænsninger:

  • Leverandører eller producenter er ikke berettiget til at indsende en anmeldelse
  • Vi forbeholder os retten til ikke at offentliggøre din anmeldelse, hvis den indeholder en af følgende typer indhold eller overtræder andre retningslinjer:
   • Bandeord, blasfemi, hadefulde, racistiske, seksuelt eksplicitte eller udpenslede kommentarer
   • Kommentarer om andre anmeldereIndhold, der kan krænke andres materiale, varemærker eller immaterielle rettighederIndhold, der kan betragtes som chikane, misbrug eller trusler rettet mod andres personlige sikkerhed eller ejendom
   • Bemærkninger, der gentager strafferetlige anklager
   • Usande udsagn og udsagn, der bagvasker eller udgiver sig for andre
   • Kommentarer til RS's service. Hvis du har kommentarer til denne, bedes du kontakte os direkte
   • Tidsfølsomt materiale
   • Spam eller reklame
   • Tredjeparters handelsnavne eller varemærker
   • Personlige oplysninger om andre, herunder dig selv, f.eks. telefonnumre, adresser eller kreditkortnumre
   • HTML-kode, computerscript eller websteders URL-adresser
   • Oplysninger om tilgængelighed, pris eller alternativ bestilling eller levering
   • RS-leverandører eller -producenter

  Alle anmeldelser tilhører RS Components A/S efter indsendelse.

  Dine personlige oplysninger bliver ikke anvendt eller videregivet til nogen tredjepart, medmindre du har accepteret at lade os gøre det.

  Derudover, hvis du vil sende feedback til os om produktvalg, priser, bestilling, levering eller andre kundeservicespørgsmål, bedes du undlade at gøre dette via en produktanmeldelse. Du skal i stedet kontakte os direkte.