Vedligehold
tæller

Løsninger og produkter
som understøtter serviceteknikeres hverdag

Overgang til intelligent vedligeholdelse

Forandringshastigheden i industrielle miljøer, som drives frem af Industry 4.0 og Internet of Things, giver vedligeholdelsesteknikere store udfordringer.
Hos RS forstår vi disse udfordringer.

Vi arbejder sammen med dig om at integrere nye produkter, tjenester og teknologier, der understøtter kravene til planlagt, forebyggende og akut vedligeholdelse samt indkøbsbehov. Vi ønsker at vise og fremhæve mere produktive måder at arbejde på inden for vedligeholdelsesopgaver på tværs af en lang række brancher, ved at give dig adgang til alle de nyeste teknologier – leveret, når du har brug for dem. Klik på billederne nedenfor for at få mere at vide.

Vedligeholdelse tæller 

 

Vedligeholdelse i sine forskellige former er undgåelig. Men det helt centrale er, hvordan du håndterer opgaven med vedligeholdelse, og hvordan du sikrer, at du minimerer påvirkningen af den daglige drift i din virksomhed. I denne artikel beskriver vi eksempler på best practice i forskellige brancher, og hvor ny teknologi og en ændret tilgang kan reducere vedligeholdelse og øge produktiviteten. Begge dele er vigtige for at forblive konkurrencedygtige på et globalt marked.

Total Productive Maintenance (TPM)

Selvom det ikke er en ny idé, lægger konceptet med at få operatører til at vedligeholde deres eget udstyr, samt et fokus på proaktiv og forudsigende vedligeholdelse, fundamentet for øget produktivitet – færre driftsforstyrrelser, stop og fejl.

Barrieren har ofte været omkostningerne og implementering af procesinstrumentering, der angiver over for en operatør, når ydeevnen for en maskine eller proces ændres, og vedligeholdelse er påkrævet.

SMC er en blandt mange producenter, som er i gang med at udvikle brugervenlige, omkostningseffektive enheder som f.eks. digitale procesindikatorer, der nemt kan føjes til maskiner for at vise ændringer i ydeevnen.</1048>

Overvågning af variabler såsom tryk, temperatur og strøm, og derefter gøre dem synlige for operatøren kombineret med oplæring i rutinemæssig vedligeholdelse, f.eks. rengøring, smøring og eftersyn, kan væsentligt reducere uforudsete nedbrud.

Det har også yderligere fordele, fordi operatørerne får større "ejerskab" og viden om udstyret, og vedligeholdelsespersonale frigøres til andre og vigtigere opgaver.

Læs mere

Få det bedste ud af dine lejer

Lejer svigter stadig i utide – hovedsagelig på grund af manglende viden hos brugeren.

Undersøgelser foretaget af SKF viser, at 16 procent af alle lejesvigt skyldes forkert montering, 36 procent skyldes dårlig smøring og 14 procent skyldes forurening.

De identificerede fejlårsager bidrager også til de resterende 34 procent af lejesvigt, som opstår lang tid før den levetid, der er angivet af producenterne.

Lejer behandles meget ofte som et varekøb ved vedligeholdelse af transportbånd og produktionslinjer, men ikke-planlagt nedetid på grund af svigt er langt dyrere end selve komponenten.

Her kan den seneste udvikling i installationsværktøj og måleteknologi medvirke til at reducere forekomsten af lejesvigt under brug, og det er hverken kompliceret eller dyrt.

Lejerne kræver dog opmærksomhed, de rigtige metoder og relevante værktøjer, som skal bruges gennem hele lejets levetid.

SKF anbefaler brug af præcisionsværktøjer til justering af lejer, lejevarmere og selvfølgelig den rigtige løbende smøring for at maksimere lejernes levetid.

Flere data, mindre vedligeholdelse?

Big data er et ofte anvendt udtryk, men i forbindelse med vedligeholdelse står det klart, at hvis du har kendskab til aktuelle tilstand for alle sliddele i processen, vil det være nemt at forudsige, hvornår og hvad der skal udskiftes.

Selvom der stadig er et stykke vej til den situation, findes der ny teknologi, som kan eftermonteres for at give flere oplysninger om status for processen.

Diagnostiske teknologier såsom termografering og vibrationsanalyse hjælper med at identificere ændringer i udstyrets ydeevne, men disse kræver stadig, at vedligeholdelsesteamet efterser udstyret.

IO-Link er en integreret teknologi, der i stigende grad bruges i forbindelse med tilstedeværelses- og nærhedssensorer for at give ekstra ydeevne eller oplysninger om status.

Den store fordel ved IO-Link er, at disse data er usynlige for maskinen og kan registreres via en gateway.

Det gør det muligt at føje sensorer, som understøtter IO-Link, til eksisterende udstyr uden tidskrævende efterbearbejdning.

Derefter kan statusdata hentes og vises via en separat PLC eller IPC, så driftsmedarbejderne kan få brugbar indsigt i processen eller produktionslinjen.

 

RS ved, at vedligeholdelse er vigtig, og vi arbejder fortsat tæt sammen med producenter med ekspertise inden for MRO for at udvikle vores produktsortiment i forhold til nye vedligeholdelsesteknologier, flere
mekaniske varemærker og forbedrede sensorkomponenter.

Fokus på fremtiden for vedligeholdelse

Hvordan ser fremtiden for vedligeholdelsesteknik ud? Læs hvad nogle af vores førende leverandører gør for at være på forkant med moderne vedligeholdelse. Derudover kan du få mere at vide om rejsen fra dengang industrien udelukkende blev drevet af maskiner til den teknologiske revolution, som ændrede alt til at blive drevet af computere.


Siemens

Åben datagateway,
som understøtter IoT

Internet of Things er ved at blive en integreret del af vedligeholdelsesteknik. Vi samarbejder med Siemens om at støtte moderne fabrikker og behovet for nem og enkel vedligeholdelse, hurtig udvikling og præcis industrialiseret funktionalitet. Tag et kig på nogle af de fordele, som Siemens IOT2020-systemet kan tilbyde vedligeholdelsesteknikere.

brainboxes

Overvågning af produktionslinjen

Brainboxes er eksperter inden for opkobling og datakonvertering. Deres team, med meget erfarne software- og hardwareingeniører, skaber løsninger, der gør det muligt at konvertere eller overføre ældre data og protokoller til USB og Ethernet.

I samarbejde med driftsteamet hos RS Components har Brainboxes skabt en unik løsning, som leverer oplysninger i realtid om produktivitet og ydeevne. Se vores video for at få mere at vide, og få indsigt i udfordringer i forbindelse med moderne vedligeholdelse og fordelene ved Industry 4.0.

Fokus på planlagt vedligeholdelse

Vi ved, at forskellige virksomheder har forskellige strategier for planlagt vedligeholdelse. Derfor har vi et omfattende sortiment af produkter, der kan hjælpe dig med dine vedligeholdelsesbehov, uanset hvilket miljø du arbejder i.

Hvorfor er planlagt vedligeholdelse så vigtig?

Vedligeholdelse er en vigtig del af din forretning, uanset hvor stor eller lille den er. I vores moderne, konkurrenceprægede verden er det vigtigere end nogensinde at øge levetiden for et givet aktiv for at sikre, at omkostningerne holdes på et minimum. Kort sagt, effektiv vedligeholdelse kan øge indtjeningen og reducere nedetiden.


Fokus på forudsigende vedligeholdelse

Udvalgte net-opkoblede produkter, som kan give yderligere oplysninger om deres status eller den proces de er i, hjælper med at reducere fejl i udstyret. Se nogle af de vigtigste produkter her.

Forudsigende vedligeholdelse i produktionslinjen

Forudsigende vedligeholdelse kan hjælpe dig med at undgå en række problemer ved at etablere en tidsplan, der periodisk eller kontinuerligt kontrollerer udstyret...


Fokus på akut vedligeholdelse

Vedligeholdelsesteknikere er under stigende pres for at holde tingene kørende uden problemer. De udfordringer, de dagligt møder, betyder, at de har brug for let adgang til de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt – det giver dem tid til at fokusere på de vigtige ting. Vi tilbyder fleksible leveringsmuligheder, teknisk support og løsninger. Og så er der DesignSpark – vores onlinefællesskab, hvor teknikere kan søge efter eller dele tips og råd.

Fokus på indkøbsløsninger

Ikke-planlagt vedligeholdelse og den deraf følgende nedetid i produktionen er et irritationsmoment i de fleste organisationer. Men den slags omkostninger og ineffektivitet kan snart være fortid, da eksperter mener, at ny teknologi vil føre til et skift væk fra ingen vedligeholdelse mod intelligent, smart vedligeholdelse.

Denne artikel dækker indkøbsfokus på MRO, og hvordan organisationer kan reducere nedetiden, reducere omkostningerne og øge produktiviteten ved at overgå til smart vedligeholdelse.

Forudsigende vedligehold gør sit indtog i industrien

Ikke-planlagt vedligeholdelse og den deraf følgende nedetid i produktionen er et problem for mange virksomheder. Deloitte rapporterer, at omkostninger i forbindelse med nedetid koster industriproducenter £37 mia., og at 42 % af nedetiden skyldes udstyrssvigt . Sådanne omkostninger og manglende effektivitet kan snart høre fortiden til, da eksperter mener, at ny teknologi vil føre til et skift fra reaktiv vedligeholdelse til forudsigende, smart vedligeholdelse.

Industrial Internet of Things der bliver tilgængelig til lavere omkostninger, i kombination med bedre dataanalyse, gør det muligt at overvåge stort set enhver maskine og forudsige fejl, før de opstår. Det giver virksomheder mulighed for at identificere problemer og planlægge nedetid, som passer til deres behov.

Se mere

Richard Jeffers
Technical Director Northern Europe, RS


Richard har mange års erfaring inden for produktion, tjenesteydelser og infrastruktur. Han er Fellow hos Institute of Mechanical Engineers og samarbejder på tværs af RS og med koncernens innovationsteam for at hjælpe med at accelerere udviklingen af RS's tekniske værdigrundlag.

Men adgang til et udvalg af sensorer er kun en del af det samlede billede. "Smart vedligeholdelse er mere end blot teknologi og produkter, det er en tankegang," siger Richard Jeffers, Technical Director Northern Europe hos RS.

"Det handler om at forudse potentielle fejl og gøre det rigtige for at forebygge eller mindske konsekvenserne for den daglige drift. Her bruger man teknologi til at gøre det muligt at forudsige fejl på en nemmere måde."

Den forudsigende metode

Det første skridt for organisationer, der ønsker at reducere deres ikke-planlagte vedligeholdelse, er ifølge Jeffers at anerkende værdien af en forudsigende tilgang. Deloitte har konstateret, at forudsigende vedligeholdelse kan reducere den tid, der kræves til at planlægge vedligeholdelse, med 20% til 50%, øge udstyrets oppetid og tilgængelighed med 10% til 20 % og reducere de samlede vedligeholdelsesomkostninger med 5%-10 %.

David Baglee
Reader, University of Sunderland


Davids forskningsinteresser omfatter avancerede strategier i forbindelse med vedligeholdelsesledelse, teknologier til tilstandsovervågning, avancerede produktionsteknologier og teknologier, der kan støtte vedligeholdelsesstrategisk udvikling. Han er også medlem af Institution of Engineering and Technology’s Design and Production Sector Executive.

David Baglee fra University of Sunderland er ekspert i avanceret styring af vedligeholdelse. Han er medlem af Institution of Engineering and Technology’s (IET) Design and Production Sector Executive. Han hjælper med at drive North East Maintenance Forum, som støttes af University of Sunderland og IET, og han ser en stærkt stigende interesse for smart vedligeholdelse blandt medlemmerne.

"Teknologien til smart vedligeholdelse bruges allerede af nogle af de mest fremsynede organisationer, men værdien af teknologien skal bevises over for andre virksomheder, så vi får en langt bredere anvendelse," forklarer han. "Når virksomheder forstår, at der er et klart afkast fra investeringen, bliver de langt mere tilbøjelige til at indføre teknologien."

Baglee har på første hånd oplevet den effekt, smart vedligeholdelse kan have på virksomheder, og han er overbevist om, at ændringen vil ske hurtigt. "Nogle af de virksomheder, jeg har arbejdet med, har indført smart vedligeholdelse, og de har oplevet øget produktivitet og besparelser efter blot 2-3 måneder," siger han.

"Inden for de næste 5-8 år vil vi komme meget tæt på en fuld udbredelse af forudsigende vedligeholdelse i Storbritannien – så hurtigt går det, især hos store og mellemstore virksomheder”.

"Der vil være en udfordring ved at konvertere nogle af de mindste virksomheder, hvor der kan være størst modstand mod forandring, manglende økonomiske midler til at investere i teknologi, eller hvor gevinsten ikke nødvendigvis vil kunne retfærdiggøre investeringerne på kort eller mellemlang sigt," tilføjer han. "Men forandringen drives af de større virksomheder, og hvis de små og mellemstore virksomheder vil være en del af den bredere forsyningskæde, bliver de nødt til at følge med."

Få det bedste ud af aktiverne

Richard Jeffers mener, at det er afgørende for organisationer at se vedligeholdelse som en del af en samlet dagsorden for håndtering af virksomhedens aktiver. "Vedligeholdelse skal være en del af en holistisk tilgang til aktiverne, inklusive hvordan man køber dem, hvordan man driver dem og i sidste ende en bortskaffelsesstrategi," forklarer han. "Alt dette, inklusive vedligeholdelse, kræver en strategi, som du og dit team kan håndtere, så alle ved, hvad man forsøger at opnå”.

"Hvis man f.eks. har gammelt, udtjent udstyr, der er tæt på bortskaffelse, ønsker man måske at presse de sidste dråber ud af udstyret, før det udskiftes, så man vælger en "kør til det fejler"-tilgang," tilføjer han. "Men hvis man har udstyr, der befinder sig midt i sin livsbane, kan det være fordelagtigt at udføre masser af forebyggende vedligeholdelse for at forlænge udstyrets levetid og få så lidt nedetid som muligt."

For mange organisationer og deres vedligeholdelsesteams er det store spørgsmål i forbindelse med smart vedligeholdelse, hvor man skal begynde. For mange virksomheder fungerer en tilgang, hvor man tester og lærer af erfaringerne, bedst – både på individuelt plan og for organisationen som helhed, når man vil skabe de bedste løsninger på behovene.

"Jeg besøgte en kundes logistikfacilitet for nylig. De har valgt en meget fornuftigt tilgang ved at indføre smart vedligeholdelse i virksomheden," fortæller Jeffers. "De havde omkring 800 motorer i deres bygning, men havde udpeget 13, som var afgørende for deres aktiviteter. De havde monteret temperatur- og vibrationssensorer på disse motorer for at advare vedligeholdelsesteamet, hvis de begynder at svigte. Dette er et forsøg, men virksomheden vil begynde at indføre teknologien på andre motorer i de kommende år i takt med, at teknologien beviser sit værd."

Ifølge Baglee konstaterer mange virksomheder, at deres udstyr tidligere er blevet "over-vedligeholdt", når man indfører smart vedligeholdelse. "Ved at lade teknologi drive vedligeholdelsesplanen og planlægningen, har virksomheder oplevet, at de kan reducere den vedligeholdelse, de udfører," siger han. "Det kræver ofte et kulturskift, fordi man skal bevæge sig væk fra det, ingeniører altid har gjort som en selvfølge, men det vil være en stor fordel for organisations bundlinje.

"En medicinalvirksomhed, som jeg arbejdede med sidste år, har nu indført undervisning i dataanalyse og fejlfinding for virksomhedens vedligeholdelsesteknikere for at give dem de nødvendige kvalifikationer til at få mest muligt ud af smart teknologi."

Produkter og ekspertise

For mange organisationer er der behov for eksperthjælp og adgang til viden, der kan hjælpe dem med at implementere ny teknologi. Nylige undersøgelser udført af RS og Chartered Institute of Procurement and Supply viste, at 54 % af de medarbejdere, der beskæftiger sig med indkøb og forsyning inden for vedligeholdelse, reparation og drift, ønsker adgang til videnstjenester fra leverandørerne, ikke blot produkterne.

"RS tilbyder et sortiment af sensorer til kunder, der ønsker at indføre og aktivere deres smarte vedligeholdelsesstrategi," siger Jeffers. "Men vi har også ekspertise i virksomheden til at hjælpe kunderne med at forstå og få mest muligt ud af IIoT. Vi anvender denne teknologi på vores eget lager i Nuneaton, så vi har førstehåndskendskab til teknologien i praksis."
De førende leverandører

Vi samarbejder med et bredt udvalg af de førende leverandører i branchen og kan tilbyde dig et bredt udvalg af produkter til alle dine vedligeholdelsesbehov. Se nogle af vores førende mærker: