Lad os gøre et sikrere arbejdsmiljø til en høj prioritering

I 2018 døde 31 personer i arbejdsulykker i Danmark. En stigning på 6 personer i forhold til 2017. Derfor vil vi slå et slag for sikkerhed på arbejdspladsen i alle brancher og hjælpe med at bryde tendensen.

Vi har produkterne og ekspertisen til at beskytte dig, dine medarbejdere og kolleger, uanset hvilke foranstaltninger der er behov for. Fra personlig beskyttelsesudstyr eller maskinbeskyttelse til arbejde i store højder eller i farlige miljøer.

Sikkerhed på alle områder

Personligt beskyttelsesudstyr
Maskinsikkerhed
Elsikkedhed
Sikkerhed på arbejdspladsen

Sikkerhed på alle områder. Styr på din sikkerhed.

Vi har alt hvad du behøver for at beskytte alle, der opholder sig på arbejdspladsen. Uanset om du har brug for udstyr til maskiner, personlig beskyttelse eller til arbejde i store højder – har vi et bredt udvalg af produkter, der giver dig den rigtige løsning til at formindske erhvervsbetingede risici.

Gå på opdagelse i vores interaktive fabriksbygning for at se nogle af de nyeste og bedste produkter på tværs af forskellige arbejdsmiljøer.


Forhindre el-ulykker på arbejdspladsen med Lockout-Tagout-enheder

Det er afgørende for sikkerheden, at strømforsyningen til maskiner eller udstyr kobles fra og afbryderne er forsynet med lås - for at forhindre utilsigtet genindkobling - mens vedligeholdelse eller reparationer udføres.

Udstyret også kendt som Lockouts eller LOTO, Lockout-Tagout, hjælper med at beskytte personalet mod de risici, der er forbundet med arbejde på maskiner og elektriske installationer. Det er også afgørende for sikkerheden, at personalets uddannelse og rutiner (bedste sikkerhedspraksis) holdes ajour for korrekt brug af Lockout-udstyret.

Med Lockout-Tagout-udstyr låses afbrydere og automatiske sikringer (og endda pneumatiske ventiler) i slukket stilling. Dette sikrer, at systemet ikke kan aktiveres, og at maskiner ikke kan startes utilsigtet. Derudover anbringes et mærke (tag) på låsen for at identificere den person, der arbejder på vedligeholdelse eller reparationer af anlægget.

Ved konsekvent at implementere Lockout-Tagout-rutiner kan antallet af ulykker reduceres.

Når flere teknikere arbejder samtidigt på det samme udstyr eller maskiner, er det vigtigt, at hver person har sin egen hængelås på udstyret, så strømmen ikke kan tilsluttes igen, før alle teknikere har fjernet deres hængelåse og udstyret er sikkert at bruge.

RS har komplette lockout-sæt, der inkluderer hasper, hængelåse og tags.

Maskinsikkerhed

Maskiner og processer i drift kan udgøre betydelig fare for medarbejderne. Maskindirektivet 2006/42/EF angiver fysisk afskærmning som den primære metode til at afværge disse farer. Låger, skærme og skjolde kan imidlertid hæmme operatørernes interaktion med maskiner eller produktionslinjer. Ved hjælp af elektroniske sensorer og intelligente sikkerhedssystemer kan maskiner gøres sikre at betjene, i overensstemmelse med lov om arbejdsmiljø, og samtidigt levere optimal produktivitet.

Vi har skabt Connected Thinking for at give værdifuld viden og indkøbsekspertise til alle, der arbejder i de brancher, vi dækker. Indholdet giver praktisk indsigt og information, der kan hjælpe dig eller din virksomhed - se nogle af artiklene her.


Why having a safety strategy and collaborative suppliers is essential

Workplace accidents can be devastating to manufacturers, both in terms of the impact staff morale and wider commercial ramifications.

Read more

The importance of asset and workplace safety

Managing ageing assets is cited by many businesses as the 2nd biggest day to day challenge they face, and in this environment site or machinery safety can be sometimes be overlooked.

Read more

Elsikkerhed

Når man arbejder med vedligeholdelse og daglig drift af elektriske installationer, er det afgørende for sikkerheden, at regler og forskrifter følges. Alle, der arbejder med elektriske installationer eller systemer, skal altid sørge for, at alle kredsløb er slukket og blokeret, så ingen utilsigtet kan udsættes for stød. Udstyret skal også testes, så brugerne ikke udsættes for risici. Dette inkluderer test af kredsløb og jordforbindelse, isolering og at sikre, at alt testudstyr og alle ledninger er intakte.

Personligt beskyttelsesudstyr

Personligt beskyttelsesudstyr kan beskytte dig mod helbredsmæssige- eller sikkerhedsmæssige risici. Det omfatter beskyttelseshjelme, handsker, øjenværn, refleksbeklædning, sikkerhedssko og faldsikringsudstyr samt åndedrætsværn. At gøre arbejdspladsen sikker betyder at sørge for instruktioner, procedurer, uddannelse og supervision for at tilskynde folk til at arbejde sikkert og ansvarligt.Sikkerhed på arbejdspladsen

De fleste glideulykker sker, når gulve er blevet våde eller snavsede, og mange faldulykker skyldes dårlig oprydning. Glide- og faldulykker er den mest almindelige årsag til tilskadekomst på arbejdet. I gennemsnit tegner de sig for mere end en tredjedel af alle væsentlige personskader og kan føre til andre former for ulykker, f.eks. fald fra højder eller fald ned i maskineri. Dette kan undgås ved at anvende korrekt skiltning og afspærringer. Samt have udstyr til spildopsamling inden for rækkevidde og endda ved, at førstehjælpskassen er anbragt synligt og korrekt.

DesignSpark er hjemsted for vores ingeniører. Det er en onlineplatform, som gør det muligt for passionerede ingeniører at udveksle ideer og finde ressourcer eller værktøjer, der kan hjælpe dem med deres projekter.

Tag et kig på nogle af de geniale artikler, som DesignSpark tilbyder, skrevet af andre ingeniører.


Lock out tag out – LOTO for machine safety

Learn how you could prevent injury with LOTO – a simple and effective solution to machine safety.

Read about it

A brief history of industrial safety

Take a journey through the ages to see how health and workplace safety in industrial environments has changed since the 1800s.

Read about it

Don’t lift to listen in noisy environments

Noise-induced hearing loss can be detrimental to anyone exposed to loud working environments – but 3M’s Peltor III range offers a solution.

Read about it

Vibration solutions from Trelleborg

Noise or vibration problems at work? Trelleborg is leading the way on expert polymer technologies to provide solutions in the industrial field.

Read about it

Vigtige leverandører

Vi samarbejder med nogle af de førende leverandører, for at sikre, at du får de sidste nye og de bedste produkter,så du kan forblive sikker på din arbejdsplads.